Bergsgorillor

Bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar och den största levande människoapan. Den lever i ett litet område med lummiga skogar i länderna Rwanda, Republiken Kongo och Uganda. Gorillan symboliseras ofta som farlig i filmer och böcker, men i verkligheten är gorillan inte alls en grym varelse, den är ett försiktigt och tillbakadraget djur. Gorillan lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor. Lever med familjen Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år, gruppen består av cirka 10 individer och varje grupp har ett område som är mellan 5 - 30 km² stort. Flera gruppers utbredningsområde kan överlappa varandra. Eftersom de till största delen är fredliga djur försvarar de inte sina områden. De försöker istället att undvika varandra. Varje grupp består av en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar. Hanen har en silverfärgad rygg, därav smeknamnet silverrygg.

Bergsgorillor är stora och kraftiga djur. En "silverrygg" kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo. Bergsgorillorna är vegetarianer och äter bara växter. De behöver gott om tid för att äta och smälta maten, så de förflyttar sig bara någon kilometer på en dag och de vilar ofta. Ungen lämnar mamman vid tre års ålder Honorna får sina första ungar i tioårsåldern. Hanarna blir könsmogna lite senare. En hona är dräktig i ca 9månader. Honan föder en unge var tredje eller vart fjärde år. En nyfödd gorilla väger omkring två kilo, den kryper när den är nio veckor och går på två ben först när den är mellan tio och tolv månader. Ungen lämnar sin mamma när den är bortåt tre år gammal.

Bergsgorillan är uppdelad i två populationer och år 2002 fanns det endast 358 respektive 310 gorillor kvar i livet. Tyvärr är denna art starkt hotad av människans aktiviteter såsom illegal jakt, inbördeskrig och miljöförstöring. För att rädda bergsgorillan startades år 1991 det internationella gorillaprogrammet (IGCP) som är ett samarbete mellan African Wildlife Foundation, Fauna Flora International och WWF. Dessa organisationer arbetar nu tillsammans med myndigheterna i Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda för att skapa ett gränsöverskridande samarbete för att rädda detta område.